[Video] Ètia i Logística Justa a l’Agenda Empresarial del Dia de Barcelona TV