SperIT, primera empresa d’outsourcing tecnològic en certificar-se en SGE 21

  • 0

SperIT, primera empresa d’outsourcing tecnològic en certificar-se en SGE 21

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

La companyia tecnològica SPERIT acaba d’obtenir el certificat de Gestió Ètica i Socialment Responsable conforme a la Norma SGE 21 de Forètica.

Des de SperIt, el seu director general Jordi Batalla garanteix que per la seva empresa “promoure accions per què el nostre personal, la nostra clientela i les empreses proveïdores tinguin una relació de confiança i es trobin bé treballant amb nosaltres, ha de formar part dels valors de la nostra empresa i l’obtenció d’aquesta certificació ha suposat un reconeixement a la nostra manera d’actuar”.

El certificat SGE 21:2005 garanteix  que les entitats han implementat i verificat un sistema de gestió que permet tenir un control i seguiment de les possibles contingències relatives a la responsabilitat social, així com desenvolupar una millora continua en aquests aspectes.

Els seu objectiu és establir, implantar i avaluar a les organitzacions un sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable i, finalment, certificar la gestió de l’organització vers aquesta norma, el que suposa adquirir voluntàriament un compromís social per aplicar els valors ètics incorporats a cada entitat.

El sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable SGE 21 s’estructura en nou àrees de gestió – Alta Direcció, Relació amb Clients, Proveïdors i Subcontractistes, Recursos Humans, Relacions amb l’Entorn Social i Ambiental, Inversors, Competència i Administració – pels que s’estableix una sèrie d’indicadors o valors ètics aplicables i la implementació dels quals es avaluable objectivament i, per tant, susceptible de ser sotmesa a auditoria.

SperIT ha estat assessorada tècnicament per Ètia.

Share