Resultats de l’enquesta de satisfacció 2009 de clients d’Ètia

  • 0

Resultats de l’enquesta de satisfacció 2009 de clients d’Ètia

Category:Business Intelligence,Notícies

La satisfacció general amb Ètia ha passat l’últim any de 3,5 a 3,2 a una escala d’1 a 4, mostrant un nivell similar al del 2006, primer any de la sèrie temporal, però inferior a 2007 i 2008, en un any amb problemes importants de planificació del treball a finals de l’exercici. Això implica un 61% de clients amb elevada satisfacció i un 31% amb molt elevada satisfacció, i un 8% amb baixa satisfacció.

Millora la satisfacció amb el preu i cost, que passa d’un 2,8 a un 3,3, per la reducció dels costos a causa del moment que es va viure de crisi. Els factors que més cauen dues dècimes són professionalitat (3,5), serietat i compliment (3,3), capacitat organitzativa i dinamitzadora (3,3), i empatia i flexibilitat (3,5). Cauen una dècima confiança personal (3,4), i persones col·laboradores i referències (3,3). Finalment es mantenen materials de suport i informes (3,1) i capacitat de coordinació (3,4).

Respecte a la recomanació, el 38% recomanació sens dubte a Ètia a altres persones i empreses, mentre que un 54% ho faria de forma probable. La reducció global de la satisfacció es veu plasmada en la baixada important de la intenció de tornar a demanar els serveis d’Ètia, que passa d’un d’un 100% el 2008 (suma de nivells ‘molt probablement’ i ‘sí, sens dubte’ ) a un 73%. També es redueix el percentatge de clients que creu que Ètia ofereix serveis de qualitat superior a altres consultores (20% respecte 33%), mentre que la majoria es decanta per serveis d’igual qualitat (80% respecte 66% l’any anterior).

En qualsevol cas varien poc els aspectes més destacats com a millors de Ètia: Professionalitat, coneixement expert i actualització (33% respecte 26%), Confiança personal (22% vs 21%), i Empatia, flexibilitat i adaptació a la clientela (15% vs 18%). Sí canvia el quart aspecte destacat, que passa a ser la serietat i compliment de compromisos (11% vs 6%) en detriment de capacitat dinamitzadora i participativa (7% vs 12%).

Finalment, respecte a les accions socialment responsables, es valoren més els newsletters oberts, la compensació d’emissions de CO2 i la política de no acceptació d’obsequis, mentre que baixa l’interès per la col·laboració amb la competència, el foment d’un llenguatge no sexista , el foment d’un blog, la realització del propi estudi de satisfacció, la pertinença pro bono al Consell Assessor de Mitjana Responsable i la participació gratuïta en certs fòrums i conferències.

Els resultats d’aquesta onada de l’enquesta, tot i ser elevats en termes absoluts, ens anima a seguir treballant en la millora contínua donada la lleu baixada en alguns aspectes.

Share