Èxit del nou format de jornades empresarials promogudes per Ètia

  • 0

Èxit del nou format de jornades empresarials promogudes per Ètia

Tags : 

This post is also available in español

La necessitat d’introduir un major nivell de participació en les trobades empresarials, convertir-les en autèntics processos participatius i donar difusió als seus resultats van ser els impulsors del nou format de jornades que Ètia va coordinar amb èxit en el Centre Nodus Barberà, que depèn de l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona), basats en la combinació de ponències d’experts, sessió de dinamització i elaboració d’un article o memoràndum final.

Share