Observatoris, estudis de mercat i anàlisi dels grups d’interès. Anàlisi qualitativa i quantitativa. Multivariable

Observatoris, estudis de mercat i anàlisi dels grups d’interès

Data:18 juny, 2016

Url:#

Observatoris, estudis de mercat i anàlisi dels grups d’interès. Anàlisi qualitativa i quantitativa. Multivariable