Ètia, membre de Forética

  • 0

Ètia, membre de Forética

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

La xarxa Ètia ha entrat a formar part de Forética, entitat no lucrativa que promou la norma certificable SGE 21:2005. Aquesta norma té la peculiaritat de ser l’única que engloba tots els aspectes de la RSC: àmbit laboral, clients i proveïdors, medi ambient, acció social i bon govern. Ètia passa a ser per tant una de les 25 consultores de l’Estat que implanten aquesta norma en empreses i altres organitzacions.

Share