El Departament d’Interior presenta la seva memòria de sostenibilitat 2009, i convida a opinar-hi per tal de millorar la del 2010

  • 0

El Departament d’Interior presenta la seva memòria de sostenibilitat 2009, i convida a opinar-hi per tal de millorar la del 2010

Category:Community Management,Notícies Tags : 

Ètia ha col·laborat per segon any consecutiu en l’elaboració de la memòria de sostenibilitat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. A més, enguany la memòria de sostenibilitat ha aconseguit el nivell B d’assoliment autodeclarat i verificat per tercera part (Ètia) dels requisits establerts pel Global Reporting Initiative (GRI) per a les memòries de sostenibilitat, amb 40 indicadors avaluats més respecte la memòria del 2008.

També, per millorar la redacció de la propera Memòria de sostenibilitat 2010, es demana que es respongui el qüestionari en línia que trobareu a l’enllaç del final de la pàgina i que us ocuparà molt poc temps (5 preguntes breus, que es poden respondre en dos o tres minuts). Suposa la primera memòria de sostenibilitat en base a GRI d’un ens governamental.

Share