Category Archives: Smart Governance

  • 0

Ètia coordina el Qüestionari on line d’autodiagnosi de la RSE per a la PIME del projecte Ressort de la Diputació de Barcelona

Category:Business Intelligence,Notícies,Smart Governance Tags : 

El projecte Ressort de la Diputació de Barcelona ha desenvolupat un qüestionari on line per tal que la petita i mitjana empresa pugui autoavaluar en 20 minuts la seva situació respecte a la responsabilitat social en els àmbits de la gestió empresarial que es treballen des del projecte : les condicions de treball, la igualtat i la conciliació, la gestió de la diversitat, el medi ambient, la salut i seguretat, les relacions amb la clientela i el proveïment i l’acció social per assenyalar els més destacats. A part de la consultora Ètia, han pres part en l’elaboració del qüestionari altres consultores externes com La Vola, Optimiza, GOC i CRESC.

Els resultats del qüestionari estan ponderats segons la mida de l’empresa i el seu sector d’activitat.

Les respostes donen com a resultat un informe amb orientacions a l’empresa en cadascun dels àmbits avaluats.

A més gràcies al projecte hi ha la possibilitat que les empreses que ho desitgin puguin realitzar una diagnosi en profunditat del seu nivell de responsabilitat social amb l’acompanyament de una entitat sòcia del projecte Ressort.

Share

  • 0

Ètia desenvolupa un programa de formació en RSC de 100 hores

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

Xavier Agulló, soci director de Ètia, ha impartit recentment a Hondures un programa de formació en RSC de 40 hores presencials més unes altres 60 a distància. El programa cobreix tots els àmbits de la RSC, sent un dels programes més complets en responsabilitat social.

MÒDUL 1. La irrupció de la RSC (entorn, models, beneficis)
MÒDUL 2. Temes clau (stakeholders, CSR, ISR, trisectorialitat)
MÒDUL 3. Marcs institucional (Global Compact, OCDE, polítiques públiques)
MÒDUL 4. Governança (alta direcció, codis ètics, inversió i AAPP)
MÒDUL 5. Responsabilitat laboral (igualtat, diversitat, clima laboral,…)
MÒDUL 6. Mercat (clientela, proveïment, competència, base de la piràmide)
MÒDUL 7. Comunitat i acció social (alineament estratègic, gestió)
MÒDUL 8. Medi ambient (insums, residus, ecologia industrial,…)
MÒDUL 9. Formalització (GRI, SGE 21, SA8000, AA1000, ISO 26000,…)
MÒDUL 10. Casos pràctics

Share

  • 0

Ètia presenta els seus nous seminaris en RSC de la PIME i en màrqueting social per a ONG

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

Ètia ha desenvolupat una nova versió del seu seminari de RSC per a PIMES, que incorpora una visió més pràctica de la matèria, a partir del seguiment progressiu d’una dotzena de bones pràctiques en PIMES nacionals. Empresariat i consultores de Sabadell han estat el primer alumnat, mentre que posteriorment personal tècnic de diferents ajuntaments catalans han passat també pel seminari. Paral·lelament, ha desenvolupat i presentat un seminari de màrqueting social per a ONG, en el qual proposa un acostament de les ONG al sector públic i, en especial, al sector empresarial, a través d’una millora de la transparència i l’acció de màrqueting.

Share

  • 0

Ètia, membre de Forética

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

La xarxa Ètia ha entrat a formar part de Forética, entitat no lucrativa que promou la norma certificable SGE 21:2005. Aquesta norma té la peculiaritat de ser l’única que engloba tots els aspectes de la RSC: àmbit laboral, clients i proveïdors, medi ambient, acció social i bon govern. Ètia passa a ser per tant una de les 25 consultores de l’Estat que implanten aquesta norma en empreses i altres organitzacions.

Share

  • 0

Seminari de codi ètic i memòria social

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

Durant els passats 28 i 30 de juny, F. Xavier Agulló va dirigir un seminari sobre elaboració del codi ètic de les PIME i sobre la memòria social. Els assistents van poder accedir a una eina per a l’elaboració de la memòria social, d’acord amb els principis guia del GRI (Global Reporting Initiative) però pensat per a la l’aplicació progressiva en les PIME.

Share

  • 0

Seminari de Responsabilitat Social per a PIMES

Category:Notícies,Smart Governance

Els passats 31 de maig i 1 de juny Mataró va acollir un seminari sobre “Responsabilitat Social de les Organitzacions”, a càrrec de F. Xavier Agulló, fundador d’ètia. El seminari plantejà a empresaris PIME i directius d’institucions el significat de la RSC, els avantatges per a l’empresa, el necessari alineament amb l’estratègia de l’empresa, alhora que oferí un seguit d’eines pràctiques per a la seva implantació.

Share