Author Archives: etiabiz

  • 0

Nova edició del Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial 2011 de la Diputació de Barcelona: tallers tutorats i sessions de RSC

Category:Notícies,Smart Governance Tags : 

Activitats de formació i assessorament adreçades a empreses a través dels ens locals

La nova edició del Recull presenta 165 activitats de diferents tipus (d’acompanyament, formatives i informatives) i en les que es tracten diferents àmbits temàtics d’interès destinat principalment a les microempreses a les pimes i persones emprenedores.

D’entre tota l’oferta hi ha 11 Tallers Tutorats dels diferents àmbits de l’RSE i 3 sessions informatives sobre temes d’RSE.

Els Tallers tutorats d’RSE: són activitats que combinen 7 hores de formació grupal i 4 hores assessorament individualitzat, on es treballa el cas particular de cadascuna de les empreses participants. L’objectiu és ajudar a les empreses a elaborar i implantar plans de gestió en Responsabilitat Social en els diferents àmbits de gestió de l’empresa.

Gestió de persones:

– Com implicar a les persones mitjançant la gestió del dia a dia
– Com integrem la diversitat la diversitat de les persones en benefici de l’empresa
– Eines per evitar i disminuir l’absentisme i millorar la salut de les persones a l’empresa
– El pla d’igualtat en cinc passos
– Els conflictes i la seva gestió ala món empresarial
– La llengua com valor empresarial. Un enfocament de responsabilitat social i gestió del multilingüisme.
– Les persones fan la diferència

Gestió ambiental:

– Sigues eficient! Una gestió ambiental és també una gestió rendible
– Coneix i millora els teus consumes energètics.

Comunicació i projecció exterior:

– Com posar en valor la responsabilitat Social de l’empresa davant els grups i d’interès (ofert per Ètia)
– Gestionar els valors de l’empresa

Sessions informatives d’RSE: sessions d’entre 3 i 4 hores que tenen per objectiu divulgar temes que tenen per objectiu divulgar tmes d’interès per a la pime. A l’edició 2011 del Recull trobem 3 sessions dedicades a temes d’RSE.

– Com integrar la responsabilitat social al sistema de gestió de l’empresa (ofert per Ètia)
– L’RSE: un repte i una oportunitat per a l’empresa
– La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat

Share

  • 0

[Video] Reaccions a la ISO 26000 per F. Xavier Agulló, Soci director d’Ètia Consultoria Estratègica

Category:Bloc,Smart Governance Tags : 

Opinions sobre la ISO 26000 en el marc de la presentació que la xarxa Ètia, responsabilitat social & diàleg, Forética i Servimedia van fer a Madrid, amb la presència de l'experta internacional Perla Puterman.

---

Articles relacionats:

Forética, Ètia i Servimedia organitzen un debat sobre la norma ISO 26000, amb la intervenció de l’experta Perla Puterman

Share

  • 0

[Video] Ètia i Logística Justa a l’Agenda Empresarial del Dia de Barcelona TV

Category:Community Management,Notícies Tags : 

Entrevista a F Xavier Agulló sobre l’activitat d’Ètia, responsabilidad social & diálogo a Fundación Logística Justa.

Share

  • 0

La norma SGE 21 arriba a Perú per primera vegada, i a Colòmbia per cinquena, de la mà de la Xarxa Ètia

Category:Bloc,Smart Governance Tags : 

La Xarxa Ètia de consultores iberoamericanes de RSC porta la norma SGE 21:2008 per primera vegada a Perú. El curs oficial de la norma emesa per l’associació espanyola Forética, tindrà lloc entre els dies 11 i 13 de novembre a Lima, amb l’organització de Forética, la Universidad del Pacífico i la sòcia peruana de Xarxa Ètia, Perú Responsable, i hi donen suport la revista Stakeholders, ESAN, SASE i la certificadora SGS.

Uns dies abans tindrà lloc la cinquena edició del mateix curs a Bogotà, Colòmbia, amb l’organització de Forética i la sòcia colombiana de la xarxa Ètia, Symbiosis, en associació amb la certificadora SGS.

De fet, SGS va signar fa unes setmanes un conveni amb Forética per promoure la certificació en la norma SGE 21 a 17 països de Llatinoamèrica, i ve col·laborant amb la Xarxa Ètia en els cursos a Colòmbia des de l’inici.

La Xarxa Ètia ha impartit fins ara cursos a Colòmbia, Veneçuela i Costa Rica, amb un total de més de 100 persones formades en la norma SGE 21, liderant amb això la implantació de la mateixa a Llatinoamèrica.

En paraules de F. Xavier Agulló, director d’Ètia, sòcia espanyola de la xarxa, “la gestió és el proper pas en l’evolució de la RSC, que tindrà un impuls important amb la publicació de la ISO 26000, amb la qual l’SGE 21 es complementa en un 95% en els seus continguts, i permetran entre ambdues a les organitzacions interessades disposar d’eines per al diagnòstic, implantació de bones pràctiques, integració en el sistema de gestió i certificació externa”.

Sobre la Xarxa Ètia

La Xarxa Ètia està formada per consultores especialitzades a Colòmbia, Espanya, Perú i Veneçuela, i es fixa com a missió “promoure la Responsabilitat Social com un model d’actuació integral i sostenible de les organitzacions davant el seu paper dins la societat”. Aporta una visió innovadora de la RSC com a sistema de gestió de les organitzacions que busquen la millora continuada en tots els seus àmbits d’actuació.

Share

  • 0

Forética, Ètia i Servimedia organitzen un debat sobre la norma ISO 26000, amb la intervenció de l’experta Perla Puterman

Category:Bloc,Notícies,Smart Governance Tags : 

Font: Corresponsables.com

Després de l’aprovació de la guia ISO 26000 el 12 de setembre, Forética va organitzar el passat divendres 1 d’octubre a la seu de Servimedia i amb la col·laboració d’Ètia una sessió informativa sobre aquesta temàtica, que va comptar amb la intervenció especial de l’experta internacional Perla Puterman, membre de la xarxa Ètia, i una de les veus que ha participat en el procés d’elaboració de la ISO 26000 en representació dels països en desenvolupament.

A més de la xerrada magistral de la fundadora i moderadora del Fòrum Iberoamericà de Responsabilitat Social, Forética va reunir en aquesta sessió a representants de mitjans de comunicació, entre ells MediaResponsable, empreses, la patronal CEOE i tercer sector, en una taula rodona amb el propòsit de recollir els diversos punts de vista i resoldre els principals dubtes que abans de la seva publicació ha despertat l’aprovació d’aquesta norma.

Puterman va realitzar un recorregut per l’evolució de les reunions per a l’elaboració de la ISO 26000, un procés que s’ha desenvolupat al llarg de cinc anys i ha comptat amb 450 experts de 99 països i 42 organitzacions internacionals, amb la representació de consumidors, govern, indústria, ONG i persones treballadores.

L’experta va destacar que, encara que s’anomeni “guia”, es tracta d’una norma internacional amb la característica que no és certificable, ja que “estem parlant del que les organitzacions “haurien de fer” i no del que “han de fer”.

Segons Puterman, la ISO 26000 servirà per tenir una comprensió més clara i una perspectiva comuna del que té a veure amb aquesta nova forma de gestió. A més, ha de servir com a oportunitat per a les organitzacions per aconseguir un avantatge competitiu, sostenible mitjançant la integració dels principis de sostenibilitat i la responsabilitat social en la seva visió i estratègia.

Davant la possibilitat d’atomització i adequació de la guia als diferents àmbits normatius nacionals, representants d’algunes multinacionals presents en la trobada van manifestar la seva preocupació per l’increment de requeriments que això suposarà.

En opinió de Perla, “cada país té tot el dret de crear les seves pròpies normes, i adaptar la ISO 26000 a les realitats del país. D’altra banda, ningú pot evitar, ni la mateixa organització ISO, que proliferin les certificacions de Sistemes d’ Gestió de Responsabilitat Social, ja que aquestes representen un negoci”.

No obstant això, l’experta considera que “s’ha de tenir molt clar que aquestes certificacions no estan vinculades amb la ISO 26000 i són aplicables només a un sistema de gestió”. “Del contrari”, va advertir, “això podria comportar riscos que podrien atemptar contra la veritable essència de la responsabilitat social, ja que aquesta és tan àmplia i abasta tants aspectes que, encara que una empresa pugui satisfer alguna de les parts interessades, pot no satisfer les expectatives d’altres “.

Notícies relacionades:

[Video] Reaccions a la ISO 26000 per F. Xavier Agulló, Soci director d’Ètia Consultoria Estratègica

Curs combinat SGE 21 e ISO 26000

Share

  • 0

La Diputació organitza la tercera edició del Curs de Responsabilitat Social Empresarial

Category:Notícies,Smart Cities Tags : 

El Servei de Teixit Productiu Local ofereix formació als tècnics i tècniques de les entitats locals. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona organitza la 3a edició del Curs Responsabilitat Social Empresarial (RSE). L’objectiu del curs de responsabilitat social empresarial és facilitar coneixements generals i específics pel que fa a l’RSE, amb la finalitat que el personal directiu i tècnic dels ajuntaments pugui impulsar-la en el seu territori, oferint eines per a l’acompanyament a les empreses, des de l’experiència acumulada en el Programa de Responsabilitat Social Empresarial del Servei de Teixit Productiu.

Ètia imparteix 4 sessions per tercer any consecutiu sobre introducció a la responsabilitat social, RSE en temps de crisi, polítiques d’impuls dels ens locals i comunicació de l’RSE.

Share

  • 0

Resultats de l’enquesta de satisfacció 2009 de clients d’Ètia

Category:Business Intelligence,Notícies

La satisfacció general amb Ètia ha passat l’últim any de 3,5 a 3,2 a una escala d’1 a 4, mostrant un nivell similar al del 2006, primer any de la sèrie temporal, però inferior a 2007 i 2008, en un any amb problemes importants de planificació del treball a finals de l’exercici. Això implica un 61% de clients amb elevada satisfacció i un 31% amb molt elevada satisfacció, i un 8% amb baixa satisfacció.

Millora la satisfacció amb el preu i cost, que passa d’un 2,8 a un 3,3, per la reducció dels costos a causa del moment que es va viure de crisi. Els factors que més cauen dues dècimes són professionalitat (3,5), serietat i compliment (3,3), capacitat organitzativa i dinamitzadora (3,3), i empatia i flexibilitat (3,5). Cauen una dècima confiança personal (3,4), i persones col·laboradores i referències (3,3). Finalment es mantenen materials de suport i informes (3,1) i capacitat de coordinació (3,4).

Respecte a la recomanació, el 38% recomanació sens dubte a Ètia a altres persones i empreses, mentre que un 54% ho faria de forma probable. La reducció global de la satisfacció es veu plasmada en la baixada important de la intenció de tornar a demanar els serveis d’Ètia, que passa d’un d’un 100% el 2008 (suma de nivells ‘molt probablement’ i ‘sí, sens dubte’ ) a un 73%. També es redueix el percentatge de clients que creu que Ètia ofereix serveis de qualitat superior a altres consultores (20% respecte 33%), mentre que la majoria es decanta per serveis d’igual qualitat (80% respecte 66% l’any anterior).

En qualsevol cas varien poc els aspectes més destacats com a millors de Ètia: Professionalitat, coneixement expert i actualització (33% respecte 26%), Confiança personal (22% vs 21%), i Empatia, flexibilitat i adaptació a la clientela (15% vs 18%). Sí canvia el quart aspecte destacat, que passa a ser la serietat i compliment de compromisos (11% vs 6%) en detriment de capacitat dinamitzadora i participativa (7% vs 12%).

Finalment, respecte a les accions socialment responsables, es valoren més els newsletters oberts, la compensació d’emissions de CO2 i la política de no acceptació d’obsequis, mentre que baixa l’interès per la col·laboració amb la competència, el foment d’un llenguatge no sexista , el foment d’un blog, la realització del propi estudi de satisfacció, la pertinença pro bono al Consell Assessor de Mitjana Responsable i la participació gratuïta en certs fòrums i conferències.

Els resultats d’aquesta onada de l’enquesta, tot i ser elevats en termes absoluts, ens anima a seguir treballant en la millora contínua donada la lleu baixada en alguns aspectes.

Share

  • 0

El Departament d’Interior presenta la seva memòria de sostenibilitat 2009, i convida a opinar-hi per tal de millorar la del 2010

Category:Community Management,Notícies Tags : 

Ètia ha col·laborat per segon any consecutiu en l’elaboració de la memòria de sostenibilitat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. A més, enguany la memòria de sostenibilitat ha aconseguit el nivell B d’assoliment autodeclarat i verificat per tercera part (Ètia) dels requisits establerts pel Global Reporting Initiative (GRI) per a les memòries de sostenibilitat, amb 40 indicadors avaluats més respecte la memòria del 2008.

També, per millorar la redacció de la propera Memòria de sostenibilitat 2010, es demana que es respongui el qüestionari en línia que trobareu a l’enllaç del final de la pàgina i que us ocuparà molt poc temps (5 preguntes breus, que es poden respondre en dos o tres minuts). Suposa la primera memòria de sostenibilitat en base a GRI d’un ens governamental.

Share

  • 0

Ètia ha format a un terç del total d’alumnat de la norma SGE 21:2008, amb cursos a Colòmbia, Veneçuela i Costa Rica

Category:Bloc,Notícies,Smart Governance Tags : 

La internacionalització de la norma SGE 21 queda explícita quan ja més de la meitat de qui s’ha format en el curs oficial és de Llatinoamèrica. Si de la versió actual 2008 s’han realitzat a Espanya un total de 8 cursos oficials, a Colòmbia ja són 4 els impartits (per Ètia en aquest cas). Després el segueixen Equador amb 2 i Argentina, Costa Rica i Veneçuela amb 1. Segons dades proporcionades per Forética, del total de 255 persones formades en la SGE 21:2008, 111 ho van ser a Espanya (44%) i 144 a Llatinoamèrica (56%), que es distribueixen entre Colòmbia (71, un 28%), Equador (31, un 12%), Costa Rica (17, un 7%), Veneçuela (14, un 5%) i Argentina (11, un 4%). La presència al Perú de moment ha estat via una xerrada acadèmica, i a Xile hi va haver la que fins ara ha estat l’única empresa certificada fora d’Espanya (que no va renovar la certificació a finals del passat any).

En total doncs Ètia ha format directament a un terç del total de persones certificades com auditores externes, i augmenta a un 40% si contemplem un curs addicional organitzat per la xarxa Ètia i impartit pel director general de Forética, Germán Granda.

Share

  • 0

R + RSC: a la recerca del vincle entre innovació i RSC

Category:Bloc,Smart Governance

La intuïció sempre m’ha dit que la innovació és el principal benefici d’apostar per la RSC. La veritat és que hi ha una certa correspondència entre els dos factors, que es retroalimenten de facto. La reflexió no ha de cenyir-se al concepte d’innovació responsable, que podem trobar per exemple en la norma SGE 21, que requereix que “L’organització ha de proporcionar productes i serveis responsables i competitius, per a això establirà un compromís continu amb la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R + D + i), incloent en l’elaboració del producte o el disseny del servei criteris ètics, laborals, socials i ambientals. ”

Això implica que la RSC alimenta la R + D + i, però no és menys cert que també la pura innovació acaba generant unes actituds, corporatives però també personals, en el si de les organitzacions que fa que siguin aquestes les que més apostin per la RSC.

Però aquest punt ha estat poc estudiat, i normalment quan es busca tarifar la RSC en termes quantitatius s’apunta majoritàriament a retorn de la inversió, millora de la productivitat, augment de la satisfacció dels grups d’interès, progressió de la imatge de marca, etc.

Que la innovació és un factor de competitivitat clau en una economia global és de tòpic, però que a aquesta podem arribar promovent programes de RSC o que la R + D + i acaba portant-nos a una major implicació genètica amb la RSC, és un tema interessant objecte d’estudi.

Share