Arxiu d'etiquetes: Estudis

  • 0

Resultats de l’enquesta de satisfacció 2009 de clients d’Ètia

Tags : 

La satisfacció general amb Ètia ha passat l’últim any de 3,5 a 3,2 a una escala d’1 a 4, mostrant un nivell similar al del 2006, primer any de la sèrie temporal, però inferior a 2007 i 2008, en un any amb problemes importants de planificació del treball a finals de l’exercici. Això implica un 61% de clients amb elevada satisfacció i un 31% amb molt elevada satisfacció, i un 8% amb baixa satisfacció.

Millora la satisfacció amb el preu i cost, que passa d’un 2,8 a un 3,3, per la reducció dels costos a causa del moment que es va viure de crisi. Els factors que més cauen dues dècimes són professionalitat (3,5), serietat i compliment (3,3), capacitat organitzativa i dinamitzadora (3,3), i empatia i flexibilitat (3,5). Cauen una dècima confiança personal (3,4), i persones col·laboradores i referències (3,3). Finalment es mantenen materials de suport i informes (3,1) i capacitat de coordinació (3,4).

Respecte a la recomanació, el 38% recomanació sens dubte a Ètia a altres persones i empreses, mentre que un 54% ho faria de forma probable. La reducció global de la satisfacció es veu plasmada en la baixada important de la intenció de tornar a demanar els serveis d’Ètia, que passa d’un d’un 100% el 2008 (suma de nivells ‘molt probablement’ i ‘sí, sens dubte’ ) a un 73%. També es redueix el percentatge de clients que creu que Ètia ofereix serveis de qualitat superior a altres consultores (20% respecte 33%), mentre que la majoria es decanta per serveis d’igual qualitat (80% respecte 66% l’any anterior).

En qualsevol cas varien poc els aspectes més destacats com a millors de Ètia: Professionalitat, coneixement expert i actualització (33% respecte 26%), Confiança personal (22% vs 21%), i Empatia, flexibilitat i adaptació a la clientela (15% vs 18%). Sí canvia el quart aspecte destacat, que passa a ser la serietat i compliment de compromisos (11% vs 6%) en detriment de capacitat dinamitzadora i participativa (7% vs 12%).

Finalment, respecte a les accions socialment responsables, es valoren més els newsletters oberts, la compensació d’emissions de CO2 i la política de no acceptació d’obsequis, mentre que baixa l’interès per la col·laboració amb la competència, el foment d’un llenguatge no sexista , el foment d’un blog, la realització del propi estudi de satisfacció, la pertinença pro bono al Consell Assessor de Mitjana Responsable i la participació gratuïta en certs fòrums i conferències.

Els resultats d’aquesta onada de l’enquesta, tot i ser elevats en termes absoluts, ens anima a seguir treballant en la millora contínua donada la lleu baixada en alguns aspectes.

Share

  • 0

Santa Coloma avalua les seves polítiques actives d’ocupació

Tags : 

Durant una jornada de divulgació de les polítiques actives d’ocupació a Santa Coloma de Gramenet el 27 de juny, Grameimpuls, SA presenta els resultats de l’estudi que sobre com les polítiques actives han afavorit la inserció sociolaboral. L’estudi contempla els indicadors que proposa la Diputació de Barcelona per avaluar dites polítiques.

Share

  • 0

Ètia coordina el Qüestionari on line d’autodiagnosi de la RSE per a la PIME del projecte Ressort de la Diputació de Barcelona

Tags : 

El projecte Ressort de la Diputació de Barcelona ha desenvolupat un qüestionari on line per tal que la petita i mitjana empresa pugui autoavaluar en 20 minuts la seva situació respecte a la responsabilitat social en els àmbits de la gestió empresarial que es treballen des del projecte : les condicions de treball, la igualtat i la conciliació, la gestió de la diversitat, el medi ambient, la salut i seguretat, les relacions amb la clientela i el proveïment i l’acció social per assenyalar els més destacats. A part de la consultora Ètia, han pres part en l’elaboració del qüestionari altres consultores externes com La Vola, Optimiza, GOC i CRESC.

Els resultats del qüestionari estan ponderats segons la mida de l’empresa i el seu sector d’activitat.

Les respostes donen com a resultat un informe amb orientacions a l’empresa en cadascun dels àmbits avaluats.

A més gràcies al projecte hi ha la possibilitat que les empreses que ho desitgin puguin realitzar una diagnosi en profunditat del seu nivell de responsabilitat social amb l’acompanyament de una entitat sòcia del projecte Ressort.

Share

  • 0

Estudi de bones pràctiques de Responsabilitat Social en PIMES de Mataró

Tags : 

El passat 9 de maig Joan Antoni Baron, alcalde Mataró, va presentar l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró. Durant la presentació, F. Xavier Agulló, soci consultor de Ètia, va presentar el llibre Bones pràctiques de Responsabilitat Social a Mataró, a partir d’un estudi que ha dirigit per al Institut Municipal de Promoció Econòmica, en el que s’han analitzat les bones pràctiques de dotze PIMES locals.

1er Llibre bones pràctiques en RS en les PIME de Mataró (català) / (castellà)

Share

  • 0

El col·lectiu infermer es reuneix a Girona per a impulsar millores laborals

Tags : 

El passat 12 de novembre va tenir lloc en Girona el congrés IN’05, convocat pel Col·legi d’Infermeria de Girona, i que sota el lema “La situació laboral de la infermera” va tractar aspectes que afecten especialment al col·lectiu, com la síndrome del burnout, els problemes en la incorporació de noves i nous professionals, i l’acceptació de les especialitzacions com passa en medicina. Durant el congrés es van presentar les conclusions dels estudis elaborats per Ètia entre el col·lectiu, i va comptar en els dies previs amb sessions de treball dinamitzades per F. Xavier Agulló, soci director d’Ètia. Les conclusions van ser traslladades a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a altres entitats i parts interessades del sector.

Share

Newsletter