Actualidad

Gestió Sostenible Rural: un projecte d’implantació de la RSC als territoris Leader

Tags : 

Gestió Sostenible Rural (GSR) és un projecte de cooperació interregional impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions –públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d’una metodologia comú d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que garanteixi

Share
Llegiu més
Adrinoc

Gestión Sostenible Rural: un proyecto de implantación de la RSC en los territorios Leader

Tags : 

Gestión Sostenible Rural (GSR) es un proyecto de cooperación interregional impulsado por dieciocho grupos de desarrollo local de Cataluña, Baleares y Aragón (España) que pretende fomentar una nueva cultura empresarial en las organizaciones-públicas y privadas-del medio rural a través del desarrollo de una metodología común de implantación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que

Share
Llegiu més

Gestionar la RSC no implica, necessàriament, ser socialment responsable

Tags : 

Una confusió habitual quan es parla de sistemes de gestió de la RSC, com el que estableix la norma SGE 21, és confondre una formalització d’un sistema de gestió ètic amb ser una organització socialment responsable. La proliferació d’acreditacions, distincions, premis i rànquings de tot tipus vinculats amb la RSC ha generat una propensió a

Share
Llegiu més

Gestionar la RSC no implica, necesariamente, ser socialmente responsable

Tags : 

Una confusión habitual cuando se habla de sistemas de gestión de la RSC, como el que establece la norma SGE 21, es confundir una formalización de un sistema de gestión ético con ser una organización socialmente responsable. La proliferación de acreditaciones, distinciones, premios y ránkings de todo tipo vinculados con la RSC ha generado una

Share
Llegiu més

La Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya inicia un projecte per impulsar la Responsabilitat Social a les seves entitats associades

Tags : 

L’objectiu de la Coordinadora de Tallers és posar en valor la tasca que les 74 entitats i centres especials de treball que la conformen estan duent a terme en favor de la inserció socio-laboral de les persones amb discapacitat psíquica. L’entitat sense ànim de lucre vol, a més, fomentar entre els seus socis una gestió

Share
Llegiu més

La Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya inicia un projecte per impulsar la Responsabilitat Social a les seves entitats associades

Tags : 

L’objectiu de la Coordinadora de Tallers és posar en valor la tasca que les 74 entitats i centres especials de treball que la conformen estan duent a terme en favor de la inserció socio-laboral de les persones amb discapacitat psíquica. L’entitat sense ànim de lucre vol, a més, fomentar entre els seus socis una gestió

Share
Llegiu més

SperIT, primera empresa de outsourcing tecnológico en certificarse en SGE 21

Tags : 

La compañía tecnológica SperIT acaba de obtener el certificado de Gestión Ética y Socialmente Responsable conforme a la norma SGE21 de Forética. Desde SperIT su director general, Jordi Batalla, garantiza que para su empresa “promover acciones para que nuestro personal, nuestra clientela y la empresas proveedoras tengan una relación de confianza y estén satisfechos de

Share
Llegiu més

SperIT, primera empresa d’outsourcing tecnològic en certificar-se en SGE 21

Tags : 

La companyia tecnològica SPERIT acaba d’obtenir el certificat de Gestió Ètica i Socialment Responsable conforme a la Norma SGE 21 de Forètica. Des de SperIt, el seu director general Jordi Batalla garanteix que per la seva empresa “promoure accions per què el nostre personal, la nostra clientela i les empreses proveïdores tinguin una relació de

Share
Llegiu més

La ZAL del Puerto de Barcelona publica su primera memoria social en base a GRI G3 y nivel de aplicación A

Tags : 

CILSA, la empresa gestora de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona, ha publicado su memoria social correspondiente al ejercicio 2006. En el ámbito económico destaca la comercialización del 50% de la nueva ZAL El Prat ya durante su primer año, mientras que ha comprado terrenos en Toulouse para crecer hacia el

Share
Llegiu més

La ZAL del Port de Barcelona publica la seva primera memòria social en base a GRI G3 i nivell d’aplicació A

Tags : 

CILSA, l’empresa gestora de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, ha publicat la seva memòria social corresponent a l’exercici 2006. En l’àmbit econòmic destaca la comercialització del 50% de la nova ZAL El Prat ja durant el seu primer any, mentre que ha comprat terrenys a Tolosa de Llenguadoc per a créixer

Share
Llegiu més