Author Archives: etiabiz

 • 0
Logo RSE.Pime

Acto de lanzamiento del Programa RSE.PIME 2018 y clausura de la edición 2017

Tags : 

 • Logo RSE.PimeEl martes 19 de junio se celebrará el acto de clausura del RSE.PIME 2017 y lanzamiento de la nueva edición.
 • Las PYME interesadas en la responsabilidad social pueden optar a esta nueva edición del Programa RSE.pime.

El martes 19 de junio a las 18 h tendrá lugar el acto de clausura del RSE.PIME 2017 y lanzamiento de la nueva edición donde las personas asistentes podrán conocer los casos de buenas prácticas de RSE participantes en la última edición de la RSE.PIME y se entregará se cartel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Inscripciones para asistir al acto RSE.Pime
 • Fecha: martes 19 de junio de 2018
 • Horari: 18 a 19h
 • Lloc: Saló Daurat de la Casa Llotja de Mar (Barcelona)

Programa del Acto

 • Bienvenida a cargo del Sr. Miquel Valls, Excelentísimo presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña
 • Presentación a cargo de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat
 • Proyección del vídeo de resumen RSE.PIME 2017
 • Entrega publicaciones a las empresas participantes RSE.PIME 2017
 • Palabras de agradecimiento de las representantes de empresas participantes
 • Presentación edición RSE.PIME 2018, Josep Maria Canyelles, coordinador Respon.cat
 • Palabras del Dr. Josep Santacreu, presidente de Respon.cat y consejero delegado de DKV Seguros
 • Clausura a cargo de la Sra. Ángeles Chacon, Honorable Consellera del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya (pendiente confirmación)

Para asistir al acto es necesario inscripción previa en este enlace.

Otras entradas relacionadas [en catalán]:

El Programa RSE.PIME 2017 ha sido organizado por Respon.cat, con la colaboración del Consejo de Cámaras de Comercio, el Palau Macaya y el apoyo del Departamento de Empresa y Conocimiento, y han participado 19 pymes catalanas de diferentes dimensiones, sectores y comarcas.

Share

 • 0
Logo RSE.Pime

Acte de llançament del Programa RSE.Pime 2018 i cloenda de l’edició 2017

Tags : 

Logo RSE.Pime

 • Dimarts 19 de juny se celebrarà l’acte de cloenda de l’RSE.Pime 2017 i llançament de la nova edició.
 • Les pimes interessades en la responsabilitat social poden optar a aquesta nova edició del Programa RSE.Pime.

Dimarts 19 de juny a les 18 h tindrà lloc l’acte de cloenda de l’RSE.Pime 2017 i llançament de lanova edició on les persones assistents podran conèixer els casos de bones pràctiques d’RSE participants en la darrera edició de l’RSE.Pime i es lliurarà es cartell dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Inscripcions per assistir a l’acte RSE.Pime

Inscripcions per assistir a l’acte RSE.Pime
 • Data: dimarts 19 de juny de 2018
 • Horari: 18 a 19h
 • Lloc: Saló Daurat de la Casa Llotja de Mar

Programa de l’Acte

 • Benvinguda a càrrec del Sr. Miquel Valls, Excel·lentíssim president del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya
 • Presentació a càrrec de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat
 • Projecció del vídeo de resum RSE.Pime 2017
 • Lliurament publicacions a les empreses participants RSE.Pime 2017
 • Paraules d’agraïment de les representants d’empreses participants
 • Presentació edició RSE.Pime 2018, Josep Maria Canyelles, coordinador Respon.cat
 • Paraules del Dr. Josep Santacreu, president de Respon.cat i conseller delegat de DKV Assegurances
 • Cloenda a càrrec de la Sra. Àngels Chacon, Honorable consellera delDepartament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (pendent confirmació)

Per assistir a l’acte cal inscripció prèvia en aquest enllaç

Altres entrades relacionades:

El Programa RSE.Pime 2017 ha estat organitzat per Respon.cat, amb la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç, el Palau Macaya i el suport del Departament d’Empresa i Coneixement, i hi han participat 19 pimes catalanes de diferents dimensions, sectors i comarques.

Share

 • 0

Primera formació online sobre gestió de la responsabilitat social segons la Norma SGE 21

Tags : 

Font: FORÉTICA  04/06/2018

Forética i ADAMS Formación llancen el primer curs online sobre el sistema de gestió de responsabilitat social segons la nova versió de la Norma SGE 21. El curs es llançarà el proper 18 de juny, com a primera acció fruit del conveni signat entre ambdues entitats per impulsar la formació en matèria de responsabilitat social empresarial (RSE) i sostenibilitat.

La SGE 21 és la primera norma europea -propietat de Forética- que permet implantar, auditar i certificar un sistema de gestió ètica i socialment responsable. L’estàndard permet integrar de forma sistematitzada i eficaç els aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i gestió de les organitzacions, avaluant el seu compliment i generant millora contínua.

Publicada originalment el 2000 i revisada en quatre ocasions, la SGE 21 és l’estàndard de gestió més utilitzat actualment amb més de 120 entitats certificades a Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, a més de desenes d’empreses usuàries i més de 1.000 professionals formats. Compta amb nou entitats de certificació que s’avaluen de forma independent la implantació de la Norma SGE 21.

Forética ha realitzat una tasca d’actualització de la Norma SGE 21 per mantenir-la alineada amb els requisits més exigents vinculats a la gestió de riscos, fiscalitat responsable, drets humans en la cadena de valor, canvi climàtic, compliment i prevenció de la corrupció o incorporació de objectius socials i ambientals en l’avaluació de l’acompliment.

El curs s’actualitzarà en els requisits de la nova versió a professionals interessats en aprendre a implantar i avaluar sistemes de gestió de la responsabilitat social, consultors o auditors interns d’empreses, entre d’altres.

Forética i ADAMS impulsen la formació en RSE

En virtut del conveni, ambdues institucions posaran en marxa pròximament i de manera conjunta altres cursos en línia al voltant de diferents temàtiques en l’àmbit de la sostenibilitat i modalitats d’impartició.

Per fer possible aquesta iniciativa, Forética comparteix el seu coneixement, treball i innovació en el desenvolupament dels continguts, mentre que ADAMS Formación realitza la digitalització per a la impartició eLearning i posarà a disposició una plataforma virtual que inclourà les eines necessàries per fer possible la realització de els cursos en línia.

La signatura del conveni ha comptat amb la presència de Fernando Riaño, President de la Junta Directiva de Forética i de Mª Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS Formación. A l’acte també van estar presents Julia Moreno, responsable de SGE 21 de Forética i Eva Pérez, directora d’Editorial d’ADAMS Formación.

En paraules de Fernando Riaño, President de la Junta Directiva de Forética, “des de Forética, com a organització de referència en l’impuls de la Responsabilitat Social Empresarial, volem que aquest acord serveixi de punt de partida per a promoure la formació en gestió ètica com a camí a un lideratge responsable i una major competitivitat de les nostres empreses i organitzacions “.

Per la seva banda, Mª Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS Formació, ha destacat que “la formació és fonamental perquè qualsevol societat pugui avançar. Si es tracta de millorar la capacitació en l’àmbit responsabilitat social, tots guanyarem en fer de la nostra activitat empresarial una qüestió més sostenible econòmica, social i mediambientalment “.

Germán Granda, director general de Forética, explica en aquest vídeo que les demandes socials, ambientals i de bon govern han fet necessària la posada en marxa la Norma SGE 21.


Continguts relacionats a etia.biz

Ètia ha format a un terç del total d’alumnat de la norma SGE 21:2008, amb cursos a Colòmbia, Veneçuela i Costa Rica

La norma SGE 21 arriba a Perú per primera vegada, i a Colòmbia per cinquena, de la mà de la Xarxa Ètia

Entrevista de ràdio a F. Xavier Agulló a Una Mejor Sociedad, amb Carlos Rivas sobre la norma SGE 21 i els Territoris Socialment Responsables

Share

 • 0

Primera formación online sobre gestión de la responsabilidad social según la Norma SGE 21

Tags : 

Fuente: FORÉTICA  04/06/2018

Forética y ADAMS Formación lanzan el primer curso online sobre el sistema de gestión de responsabilidad social según la nueva versión de la Norma SGE 21. El curso se lanzará el próximo 18 de junio, como primera acción fruto del convenio firmado entre ambas entidades para impulsar la formación en materia de responsabilidad social empresarial (RSE) y sostenibilidad.

La SGE 21 es la primera norma europea –propiedad de Forética- que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable. El estándar permite integrar de forma sistematizada y eficaz los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de las organizaciones, evaluando su cumplimiento y generando mejora continua.

Publicada originalmente en 2000 y revisada en cuatro ocasiones, la SGE 21 es el estándar de gestión más utilizado actualmente con más de 120 entidades certificadas en España, Portugal y Latinoamérica, además de decenas de empresas usuarias y más de 1.000 profesionales formados. Cuenta con nueve entidades de certificación que evalúan de forma independiente la implantación de la Norma SGE 21.

Forética ha realizado una labor de actualización de la Norma SGE 21 para mantenerla alineada con los requisitos más exigentes vinculados a la gestión de riesgos, fiscalidad responsable, derechos humanos en la cadena de valor, cambio climático, cumplimiento y prevención de la corrupción o incorporación de objetivos sociales y ambientales en la evaluación del desempeño.

El curso actualizará en los requisitos de la nueva versión a profesionales interesados en aprender a implantar y evaluar sistemas de gestión de la responsabilidad social, consultores o auditores internos de empresas, entre otros.

Forética y ADAMS impulsan la formación en RSE

En virtud del convenio, ambas instituciones pondrán en marcha próximamente y de manera conjunta otros cursos online en torno a distintas temáticas en el ámbito de la sostenibilidad y modalidades de impartición.

Para hacer posible esta iniciativa, Forética comparte su conocimiento, trabajo e innovación en el desarrollo de los contenidos, mientras que ADAMS Formación realiza la digitalización para la impartición eLearning y pondrá a disposición una plataforma virtual que incluirá las herramientas necesarias para hacer posible la realización de los cursos online.

La firma del convenio ha contado con la presencia de Fernando Riaño, Presidente de la Junta Directiva de Forética y de Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS Formación. En el acto también estuvieron presentes Julia Moreno, Responsable de SGE 21 de Forética y Eva Pérez, Directora de Editorial de ADAMS Formación.

En palabras de Fernando Riaño, Presidente de la Junta Directiva de Forética, “desde Forética, como organización de referencia en el impulso de la Responsabilidad Social Empresarial, queremos que este acuerdo sirva de punto de partida para promover la formación en gestión ética como camino a un liderazgo responsable y una mayor competitividad de nuestras empresas y organizaciones”.

Por su parte, Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS Formación, ha destacado que “la formación es fundamental para que cualquier sociedad pueda avanzar. Si se trata de mejorar la capacitación en el ámbito responsabilidad social, todos ganaremos en hacer de nuestra actividad empresarial una cuestión más sostenible económica, social y medioambientalmente”.

Germán Granda, Director General de Forética, explica en este vídeo que las demandas sociales, ambientales y de buen gobierno han hecho necesaria la puesta en marcha la Norma SGE 21.


Contenidos relacionados en etia.biz

Ètia: Líderes en formación, publicaciones e implementación según norma SGE 21 de RSC

Ètia ha formado a un tercio del total de alumnado de la norma SGE 21:2008, con cursos en Colombia, Venezuela y Costa Rica

La norma SGE 21 llega a Perú por primera vez, y a Colombia por quinta, de la mano de la Red Ètia

Share

 • 0
Acte de Cloenda del projecte Empreses Responsables de BcnActiva

Barcelona Activa impulsa la Responsabilidad Social de las empresas

Tags : 

 • Acte de Cloenda del projecte Empreses Responsables de BcnActivaLas empresas participantes han valorado el programa y el acompañamiento de Vector5 de manera excelente, lo que facilita que se pueda volver a convocar para llegar a más PYMES.
 • Trece PYMES con sensibilidad en RSE han dado el paso a gestionar de manera más sistematizada sus compromisos con los grupos de interés y ponerlos en valor.

Vector5 ha acompañado trece pymes de Barcelona en el marco del programa “Empreses responsables de Barcelona” promovido por Barcelona Activa, con el objetivo de que cada vez más las pequeñas y medianas empresas integren los valores de la Responsabilidad Social y establezcan compromisos éticos en su gestión empresarial.

El programa “Empresas responsables de Barcelona” ha puesto un marco de encuentro entre personas de nivel directivo de organizaciones de sectores empresariales muy diversos para facilitar que hacer el paso a estructurar sus compromisos con la sociedad a través de la gestión de su Responsabilidad Social (RSE).

La metodología del programa ha permitido elaborar una ficha de las buenas prácticas de RSE de cada empresa, que ha dado lugar después a una infografía con la recopilación de las acciones más relevantes en esta materia. Para cada empresa, finalmente, se ha hecho un plan de acción para avanzar en la gestión empresarial responsable a partir del diagnóstico y según los intereses corporativos de cada participante.

El programa se ha cerrado con una sesión de clausura en que las trece empresas participantes, Aestivum, Atlantis IT, Bodevici, Caffe d’Autore, Dekra, Ges-Emer, Hotel Miramar Barcelona, Masclans Disseny, Mosaic Factor, Grup Optimiza, Sertram, Social Forest i Softonic Internacional, han evaluado la iniciativa valorando tanto la metodología como el contenido con un excelente. También se han hecho propuestas de mejora de cara a futuras ediciones, poniendo en valor las sinergias surgidas de este grupo de empresas comprometidas y apreciando la importancia de compartir experiencias para abordar la gestión empresarial responsable con un conocimiento más amplio y profundo de esta materia.

El acto de clausura ha permitido compartir las metas de cada empresa y, en un gesto cargado de simbolismo, cada una de las empresas participantes ha entregado en Barcelona Activa la infografía donde están recogidas sus principales buenas prácticas, las cuales han sido identificadas en el marco del programa en los cinco vectores de la Responsabilidad social: buen gobierno, económico, social, ambiental y laboral.

Este documento ha sido recogido por Lorenzo di Pietro, director ejecutivo de Emprendimiento, Empresa e Innovación, Barcelona Activa, que ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del programa y ha anunciado el inminente lanzamiento de una próxima edición.

Share

 • 0
Acte de Cloenda del projecte Empreses Responsables de BcnActiva

Barcelona Activa impulsa la Responsabilitat Social de les empreses

Tags : 

 • Acte de Cloenda del projecte Empreses Responsables de BcnActivaLes empreses participants han valorat el programa i l’acompanyament de Vector5 de manera excel·lent, fet que facilita que es pugui tornar a convocar per arribar a més pimes.
 • Tretze pimes amb sensibilitat en RSE han fet el pas a gestionar de manera més sistematitzada els seus compromisos amb els grups d’interès i posar-los en valor.

Vector5 ha acompanyat tretze pimes de Barcelona en el marc del programa Empreses responsables de Barcelona promogut per Barcelona Activa, amb l’objectiu que cada vegada més les petites i mitjanes empreses integrin els valors de la Responsabilitat Social i estableixin compromisos ètics en la seva gestió empresarial.

El programa “Empreses responsables de Barcelona” ha posat un marc de trobada entre persones de nivell directiu d’organitzacions de sectors empresarials ben diversos per facilitar de fer el pas a estructurar els seus compromisos amb la societat a través de la gestió de la seva Responsabilitat Social (RSE).

La metodologia del programa ha permès elaborar una fitxa de les bones pràctiques d’RSE de cada empresa, que ha donat lloc després a una infografia amb el recull de les accions més rellevants en aquesta matèria. Per a cada empresa, finalment, s’ha fet un pla d’acció per avançar en la gestió empresarial responsable a partir de la diagnosi i segons els interessos corporatius de cada participant.

El programa s’ha tancat amb una sessió de cloenda en què les tretze empreses participants, Aestivum, Atlantis IT, Bodevici, Caffe d’Autore, Dekra, Ges-Emer, Hotel Miramar Barcelona, Masclans Disseny, Mosaic Factor, Grup Optimiza, Sertram, Social Forest i Softonic Internacional, han avaluat la iniciativa valorant tant la metodologia com el contingut amb un excel·lent. També s’han fet propostes de millora de cara a futures edicions, posant en valor les sinergies sorgides d’aquest grup d’empreses compromeses i apreciant la importància de compartir experiències per abordar la gestió empresarial responsable amb un coneixement més ampli i profund d’aquesta matèria.

L’acte de cloenda ha permès compartir les fites de cada empresa i, en un gest carregat de simbolisme, cadascuna de les empreses participants ha lliurat a Barcelona Activa la infografia on estan recollides les seves principals bones pràctiques, les quals han estat identificades en el marc del programa en els cinc vectors de la Responsabilitat Social: bon govern, econòmic, social, ambiental i laboral.

Aquest document ha estat recollit per Lorenzo di Pietro, director executiu d’Emprenedoria, Empresa i Innovació, Barcelona Activa, que ha mostrat satisfacció pel desenvolupament del programa i ha anunciat l’imminent llançament d’una propera edició.

Share

 • 0

Manifiesto de Vilanova i la Geltrú por unos Territorios Socialmente Responsables

Tags : 

Reunidos en la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú el 8 de junio del año 2017, 100 organizaciones muy diversas y todas ellas comprometidas con el territorio y con el desarrollo sostenible manifiestan:  

 • Los retos de nuestra época son complejos. Sólo haremos frente a ellos con la implicación de todas las partes: la responsabilidad es compartida entre organizaciones públicas, privadas y sociales y debemos articular un sentido corporativo de compromiso para con el territorio.
 • Cada organización es corresponsable de su entorno social, ambiental, económico y emocional, y está llamada a crear a la vez valor económico y valor social. Ejercer la responsabilidad ante la sociedad requiere dialogar con el entorno, tomar conciencia del propio contexto de sostenibilidad, y convertirse en una organización positiva con personas positivas.
 • Cada persona es clave para el desarrollo de la responsabilidad social en todos sus diversos roles: como consumidora, trabajadora, directiva, inversora, ciudadana… Un TSR requiere personas libres, apoderadas y conscientes, que premien a las organizaciones más comprometidas.
 • Cada territorio debe hacer crecer en él los valores de la responsabilidad social, la ética, la sostenibilidad, la transparencia, la igualdad… y fomentar los comportamientos corporativos que permitan una mejor calidad de vida, respetuosa con las personas y el planeta y garantizando la paz y la prosperidad.

Entendemos el Territorio Socialmente Responsable (TSR) como un ecosistema de valores éticos, compromisos responsables y actitudes sostenibles localizados en un territorio a partir de la suma, interacción y corresponsabilización de las organizaciones y de las personas, que permiten abordar en ella los retos de sostenibilidad con soluciones que crean valor compartido. Las empresas y organizaciones somos parte de la sociedad. Decidimos ser parte de la solución. Queremos contribuir al bien común. Asumimos para nuestra generación los retos que la sociedad nos brinda.

 • Sentimos la necesidad de evolucionar hacia una cultura organizacional avanzada, armónica con las inquietudes de la sociedad, tanto desde la lógica sectorial como desde la lógica territorial.
 • Optamos por una competitividad regional responsable, a partir de una cultura abierta, acogedora y emprendedora, que capta talento y que sitúa a las personas en el centro de la actividad corporativa.
 • Creemos en un territorio que ama y promueve su patrimonio natural y cultural, y que es apreciado y reconocido por sus valores emprendedores y solidarios, por hacer compatible el desarrollo económico y la cohesión social, por su calidad democrática y modelos avanzados de gobernanza.
 • Promovemos las alianzas multilaterales y los espacios para la colaboración, donde poder innovar socialmente y generar consensos para abordar los retos de territorio, aprendiendo a desarrollar las capacidades de las organizaciones de crear valor compartido.
 • Apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y nos comprometemos a desplegarlos localmente, captando y exportando las mejores prácticas, colaborando con los retos de la humanidad y contribuyendo a lograr una mayor sostenibilidad global.
 • Emplazamos a cada territorio a definir su propio modelo de responsabilidad social incorporando el modelo de sociedad al que aspira y consensuando los focos prioritarios donde las organizaciones pueden sumar su corresponsabilidad social.
 • Apelamos a todas las organizaciones de todos los sectores y dimensiones, empresas y gobiernos, organismos empresariales y agentes sociales, mundo educativo y académico, organizaciones ciudadanas y medios de comunicación, y la sociedad civil y la ciudadanía en general a integrar la responsabilidad social en su gestión en todos los ámbitos de impacto: económico, social, laboral, ambiental y buen gobierno, y promoverla de manera determinante en su esfera de influencia.

Empresas, instituciones y organizaciones de todas dimensiones, privadas, públicas o sociales, manifestamos el compromiso de contribuir a hacer de Cataluña un país socialmente responsable, con comarcas, pueblos, ciudades y barrios socialmente responsables, donde cada día sean más las organizaciones comprometidas y donde hagamos emerger los valores de un nuevo paradigma basado en la responsabilidad y la transparencia, la ética y la sostenibilidad.

Este Manifiesto está abierto a adhesiones de personas y organizaciones que quieran adherirse. Se pueden adherir rellenando este formulario.

Se ha elaborado en el marco del Seminario de Territorios Socialmente Responsables TSR+10 convocado por Respon.cat, iniciativa empresarial para el desarrollo de la responsabilidad social en Catalunya.

Acceso al Manifiesto en PDF.

Share

 • 0

Manifest de Vilanova i la Geltrú per uns Territoris Socialment Responsables

Tags : 

Reunits a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú el 8 de juny de l’any 2017, 100 organitzacions molt diverses i totes elles compromeses amb el territori i amb el desenvolupament sostenible manifesten:

Els reptes de la nostra època són complexos. Sols hi farem front amb la implicació de totes les parts: la responsabilitat és compartida entre organitzacions públiques, privades i socials i cal articular un sentit corporatiu de compromís envers el territori.

 • Cada organització és coresponsable del seu entorn social, ambiental, econòmic i emocional, i està cridada a crear alhora valor econòmic i valor social. Exercir la responsabilitat davant la societat requereix dialogar amb l’entorn, prendre consciència del propi context de sostenibilitat, i esdevenir una organització positiva amb persones positives.
 • Cada persona és clau per al desenvolupament de la responsabilitat social en tots els diversos rols: en tant que consumidores, treballadores, directives, inversores, ciutadanes… Un TSR requereix persones lliures, apoderades i conscients, que premiïn les organitzacions més compromeses
 • Cada territori ha de fer-hi créixer els valors de la responsabilitat social, l’ètica, la sostenibilitat, la transparència, la igualtat… i fomentar els comportaments corporatius que permetin una millor qualitat de vida, respectuosa amb les persones i el Planeta i garantint la pau i la prosperitat..

Entenem el Territori Socialment Responsable (TSR) com un ecosistema de valors ètics, compromisos responsables i actituds sostenibles localitzats en un territori a partir de la suma, interacció i coresponsabilització de les organitzacions i de les persones, que permeten abordar-hi els reptes de sostenibilitat amb solucions que creen valor compartit. Les empreses i organitzacions som part de la societat. Decidim ser part de la solució. Volem contribuir al bé comú. Assumim per a la nostra generació els reptes que la societat ens brinda.

 • Sentim la necessitat d’evolucionar vers una cultura organitzacional avançada, harmònica amb les inquietuds de la societat, tant des de la lògica sectorial com des de la lògica territorial.
 • Optem per una competitivitat regional responsable, a partir d’una cultura oberta, acollidora i emprenedora, que capta talent i que situa les persones en el centre de l’activitat corporativa.
 • Creiem en un territori que estima i promou el seu patrimoni natural i cultural, i que és apreciat i reconegut pels seus valors emprenedors i solidaris, per fer compatible eldesenvolupament econòmic i la cohesió social,  per la seva la seva qualitat democràtica i models avançats de governança.
 • Promovem les aliances multilateralsi els espais per a la col·laboració, on poder innovar socialmenti generar consensos per a abordar els reptes de territori, aprenent a desenvolupar les capacitats de les organitzacions de crear valor compartit.
 • Donem suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, i ens comprometem a desplegar-los localment, captant i exportant les millors pràctiques, col·laborant amb els reptes de la humanitat i contribuint a assolir una major sostenibilitat global.
 • Emplacem a cada territori a definir el seu propi model de responsabilitat social incorporant-hi el model de societat a què aspira i consensuant els focus prioritaris on les organitzacions poden sumar la seva coresponsabilitat social.
 • Fem una crida a totes les organitzacions de tots els sectors i dimensions, empreses i governs, organismes empresarials i agents socials, món educatiu i acadèmic, organitzacions ciutadanes i mitjans de comunicació, i la societat civil i la ciutadania en general a integrar la responsabilitat socialen la seva gestió en tots els àmbits d’impacte: econòmic, social, laboral, ambiental i bon govern, i a promoure-la de manera determinant en la seva esfera d’influència.

Empreses, institucions i organitzacions de totes dimensions, privades, públiques o socials, manifestem el compromís de contribuir a fer de Catalunya un país socialment responsable, amb comarques, pobles, ciutats i barris socialment responsables, on cada dia siguin més les organitzacions compromeses i on fem emergir els valors d’un nou paradigma basat en la responsabilitat i la transparència, l’ètica i la sostenibilitat.

Aquest Manifest està obert a les adhesions de persones i organitzacions que hi vulguin donar suport. Us hi podeu adherir emplenant aquest formulari.

Es va elaborar en el marc del Seminari de Territoris Socialment Responsables TSR+10 convocat per Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya.

Accés al Manifest en PDF.

[Fotos de la jornada Seminari]

Share

 • 0

Cien empresas y organizaciones se comprometen en hacer de Catalunya un país socialmente responsable

Tags : 

 • Durante todo un día, cien personas se han reunido en un evento singular en el Museo Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú con la voluntad de relanzar la responsabilidad de empresas y organizaciones y proyectarla a los territorios.
 • Grandes empresas, microempresas, ONGs o universidades, entre otros han apostado por construir en positivo y usar su propia responsabilidad social para contribuir a hacer una sociedad mejor.

5 empresas pequeñas, 5 empresas medianas, 5 empresas grandes, 5 entidades sociales, 5 organismos culturales, 5 universidades, 5 organismos del gobierno … y así hasta cien personas de veinte tipologías diferentes congregaron el pasado jueves 8 de junio en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú para lanzar ideas y propuestas para hacer unos barrios, pueblos y ciudades más responsables, lo que incluye no sólo temas ambientales sino sociales, laborales, económicos o éticos.

Después de años en que algunas organizaciones se han estado esforzando en desarrollar su responsabilidad social, ahora se da un paso adelante y se pretende que estos compromisos corporativos también ayuden a abordar los retos del territorio. En el seminario se ha pidió contribuir a pueblos, barrios y comarcas responsables y en el Manifiesto que se aprobó también se comprometieron a trabajar para hacer de Catalunya un país socialmente responsable.

 

Fue un encuentro muy singular que quiere marcar un punto de arranque, organizada por Respon.cat, una iniciativa empresarial nacida hace tres años por ser el organismo de referencia en responsabilidad social en Cataluña.

Llegiu més
Share

 • 0

Cent empreses i organitzacions es comprometen a fer de Catalunya un país socialment responsable

Tags : 

 • Durant tot el dia, cent persones s’han reunit en un esdeveniment singular al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú amb la voluntat de rellançar la responsabilitat d’empreses i organitzacions i projectar-la als territoris.
 • Grans empreses, microempreses, ONGs o universitats, entre d’altres han apostat per construir en positiu i usar la seva pròpia responsabilitat social per contribuir a fer una societat millor.

5 empreses petites, 5 empreses mitjanes, 5 empreses grans, 5 entitats socials, 5 organismes culturals, 5 universitats, 5 organismes del govern… i així fins a cent persones de vint tipologies diferents s’han congregat avui dijous a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú per a llançar idees i propostes per fer uns barris, pobles i ciutats més responsables, fet que inclou no solament temes ambientals sinó socials, laborals, econòmics o ètics.

Després d’anys que algunes organitzacions s’esforcen per desenvolupar la seva responsabilitat social, ara es fa un pas endavant i es pretén que aquests compromisos corporatius també ajudin a abordar els reptes del territori. Al seminari s’ha demanat contribuir a fer pobles, barris i comarques responsables i en el Manifest que s’ha aprovat també es comprometen a treballar per fer de Catalunya un país socialment responsable.

Ha estat una trobada molt singular que vol marcar un punt d’arrencada, organitzada per Respon.cat, una iniciativa empresarial nascuda fa tres anys per ser l’organisme de referència en responsabilitat social a Catalunya.

Una de les característiques principals de l’RS responsabilitat social és el diàleg entre grups d’interès diversos i les aliances. Com diu el lema, es pretenen explorar noves converses entre sectors i organitzacions. Per això, aquesta trobada té un significat molt potent per a les empreses i organitzacions que estan compromeses amb la gestió de l’RS.

Llegiu més
Share